Články

Zápis do MŠ

01.04.2019

Od 16. dubna si můžete vyzvednout žádost o přijetí dítěte do MŠ s přílohou buď přímo v naší mateřské škole, nebo si ji stáhnout z našeho webu.

I mezi dětmi předškolního věku se začínají objevovat projevy agresivity, používání silných slov, účelové lhaní, ubližování druhému. Lze tomu zabránit? Podle našich zkušeností je to dlouhý proces učení. Dítě především musí získat zkušenost, že jeho chování je nežádoucí a že vadí nejen dospělým, ale především dětem ve třídě. Jedním z prostředků je...

To, že člověk má jednu ruku šikovnější, je dáno složitostí mozku, který funguje jinak u praváka a jinak u leváka. Leváctví je dědičné. Leváctví či praváctví neznamená pouze přednostní používání jedné ruky, ale také oka, ucha a nohy. To vše je tak složitě propojeno, že jakákoliv snaha o změnu může zavinit porušení funkcí mozku. Snaha přivést dítě k...

Úzkostnost je určitý osobnostní rys, který ovlivňuje řešení situací a spolupodílí se na vzniku stresových situací. Někdy se také označuje jako "strach z ničeho", na rozdíl od strachu skutečného. Úzkost bývá spojena s představou nebezpečí nebo nepříjemnosti bez určité podoby. Úzkostné povahové rysy mohou být dědičné, ale i získané. V žádném případě...

Přeneseno z pedagogicko psychologické poradny: počítač je součást dnešní doby - pokud děti mají k počítači přístup pod kontrolou rodičů, měl by sloužit k rozvoji dítěte.