Adaptace dětí

30.08.2018

Vstupem dětí do mateřské školy se rozšiřuje jejich okruh v navazování kontaktů s lidskou společností. Aby tento proces probíhal nenásilnou formou bez stresu, nabízí naše mateřská škola pro rodiče s dětmi adaptační program.

Adaptační program

Vstup dítěte do mateřské školy patří k významným událostem v životě dítěte.
Adaptační a zkušební doba je umožněna individuálně a s ohledem na možnosti rodičů a zvláštnosti konkrétního dítěte.

1.týden
1.den v MŠ za účasti rodičů - přivítání, vzájemné seznámení - maximálně 1 hod.
2., 3. den nejdéle do 09.30 hod. - možnost s rodiči (doporučujeme jen krátkou přítomnost rodičů).                                                                                                 
4.,5. den, pokud se dítě dobře adaptuje, může zkoušet delší pobyt.

2.týden
Je možná dopolední docházka s odchodem před obědem - 11,30 hod. nebo po obědě - 12,00 hod. 

od 3. týdne                                                                                                        Pokud probíhá adaptace bez obtíží, je možné vyzkoušet celodenní pobyt dítěte v MŠ s odchodem od 14.45 hod.

Pokud si dítě zvyká pomaleji, domluví si rodič s učitelkou další individuální průběh adaptace.