Platby v MŠ

13.07.2018

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (školné)

 • Pro školní rok 2018/2019 bylo stanoveno školné ve výši 315,- Kč na měsíc.   
 •   Každému dítěti bude na začátku školního roku přidělen  nový variabilní              symbol! 
 •   Předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy (předškoláci)            je poskytováno bezúplatně.
 •   Platba školného se provádí bezhotovostním převodem  na účet mateřské          školy:  107-8212200297/0100, a to vždy do 15. dne příslušného                          kalendářního měsíce.
 •   Školné se vybírá za měsíce září - červen.                                                              Nastavte si prosím na toto období trvalý příkaz k úhradě.       

   Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/19          


ÚPLATA ZA STRAVOVÁNÍ (stravné)

 • Stravné za celodenní stravu (celodenní docházka) do 6-ti let je 38,-Kč na den.  Cena jednotlivých jídel: přesnídávka:  8,- Kč                                                                                                   oběd:            22,- Kč                                                                                                 svačina:          8,- Kč
 • Platba za stravné se provádí bezhotovostním převodem na účet mateřské školy: 107-8212200297/0100, a to vždy do 15. dne následujícího  kalendářního měsíce.      


       ZÁLOHA NA AKCE V MŠ 

 • Částka na úhradu akcí  -  schváleno rodiči na schůzce v MŠ (kulturní akce, solná jeskyně, výlety apod.) je 2. 000,- Kč (školní rok).

 • Záloha na akce - 1. pololetí = 1.000,- Kč - platba v hotovosti během měsíce září.

 • Záloha na akce - 2. pololetí - dorovnání částky do 1.000,- Kč v hotovosti - únor.

Vyúčtování akcí za 1. pololetí školního roku 2018/2019 do 15. ledna 2019.          Vyúčtování akcí za školní rok 2018/2019 do 31. června 2019.


PLAVECKÁ VÝUKA

 • Termín plaveckého kurzu je plánován na duben-červen 2019
 • Cena lekce je 60,- Kč + doprava
 • Platba u přihlášených dětí bude vybírána v hotovosti ve 2. pololetí (upřesníme  podle počtu lekcí a přihlášených dětí)