Zápis do

01.04.2019

Zápis dětí do mateřské školy Svaté Pole 
pro školní rok 2019/2020
se koná v úterý 14. května 2019 od 13:30 do 16:00 hodin. 

Od 16. dubna si můžete vyzvednout žádost o přijetí dítěte do MŠ s přílohou buď přímo v naší mateřské škole, nebo si ji stáhnout z našeho webu.

Informace k zápisu do MŠ - přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

V den zápisu přijdete s již vyplněnými tiskopisy i s Vaším dítětem do mateřské školy.

Přibližnou hodinu zápisu lze domluvit s ředitelkou školy osobně, e-mailem nebo telefonicky na čísle 730 121 368.

K zápisu (ze strany rodičů je třeba přinést do MŠ):


  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • potvrzení od lékaře (příloha k žádosti - vyjádření lékaře)
  • rodný list dítěte (k nahlédnutí)
  • kopii očkovacího průkazu dítěte +očkovací průkaz dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce (popř. doklad o trvalém pobytu dítěte, vydá příslušný OÚ)

Postup při správním řízení o přijetí (nepřijetí) dítěte do MŠ

1) Vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ spolu s potvrzenou přílohou o řádném očkování dítěte, očkovací průkaz a rodný list dítěte je třeba přinést do MŠ nejdéle do dne zápisu.

2) Ve správním řízení ředitelka školy rozhodne podle stanovených kritérií o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání.

3) Děti jsou přijímány od 1. 9. 2019 pro školní rok 2019 - 2020.

4) Na děti s povinnou předškolní docházkou se nevztahuje potvrzení od lékaře o řádném očkování.

5) Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 let věku do 6ti let (7). Dítě mladší  3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok.

6) Výsledek přijímacího řízení bude vyvěšen na dveřích budovy Mateřské školy Svaté Pole, Svaté Pole 14 a zároveň bude zveřejněn na webových stránkách školy.
Rodiče obdrží informace o dalším postupu a datech, kdy budou vyvěšeny výsledky přijímacího řízení při odevzdání vyplněných žádostí v mateřské škole (zápisu dítěte do MŠ).
Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se bude vydávat zákonnému zástupci do vlastních rukou u ředitelky mateřské školy.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Individuální vzdělávání v naší mateřské škole:

Zákonný zástupce dítěte oznámí MŠ individuální vzdělávání svého dítěte nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku (tj. do 31. 5. v daném roce).