Mateřská škola Svaté Pole
    Motto:                                                                                                                                                              "Řekni mi, já to zapomenu. Ukaž mi, možná si to zapamatuji. Nech mě zkusit si to a já to pochopím."  

Co nás čeká 

Aktuality  

Informace pro rodiče

        Důležité informace

Loučíme se s předškoláky

                                                                             V úterý 18. června 2019 od 15:30 hodin. 

Výsledky přijímacího řízení

Děti, které JSOU PŘIJATY od školního roku 2019/2020    k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Svaté Pole.  

Do našeho kolektivu hledáme kvalifikovanou učitelku!

Mateřská škola Svaté Pole hledá 

energickou, komunikativní a kreativní    uchazečku na pozici učitelky v mateřské škole. 

            Než půjdou do školy           

                                                               PŘÍPRAVA NA ŠKOLU

Webové stránky pro předškoláky

https://cms.ms-sp.webnode.cz/l/webove-stranky-pro-predskolaky/