Mateřská škola Svaté Pole
    Motto:                                                                                                                                                              "Řekni mi, já to zapomenu. Ukaž mi, možná si to zapamatuji. Nech mě zkusit si to a já to pochopím."  

Co nás čeká 

Aktuality  

Informace pro rodiče

        Důležité informace

Hurá prázdniny!

Všem dětem i dospělým přejeme krásné prázdniny a těšíme se na Vás v září. 

Hezké léto!

Fotografie ze školky

    Milí rodiče, podívejte se na poslední fotografie       z konce školního roku 2018/2019

            Než půjdou do školy           

                                                               PŘÍPRAVA NA ŠKOLU

Webové stránky pro předškoláky

https://cms.ms-sp.webnode.cz/l/webove-stranky-pro-predskolaky/