Mateřská škola Svaté Pole
    Motto:                                                                                                                                                              "Řekni mi, já to zapomenu. Ukaž mi, možná si to zapamatuji. Nech mě zkusit si to a já to pochopím."  

Co nás čeká 

Aktuality  

Informace pro rodiče

   Důležité informace

"Jak se učí pejsek"

Interaktivní program s pejskem Tessie - záchranářem ve středu 18. září v naší školce. 

  • povídání o výcviku psa, správném chování ke psům
  • vodění psa, povely a další cvičení
  • zapojení všech dětí do programu, společné cvičení spojené s prvky canisterapie

Schůzka pro rodiče

Vážení rodiče, 

srdečně vás zveme na zahajovací schůzku,                          která se bude konat ve čtvrtek 26. 9. 2019 od 16:30 hod.  Dozvíte se vše  ohledně organizace, denního režimu, plánovaných školních akcích a  o vzdělávacích projektech, které pro letošní školní rok připravujeme. 

Na schůzku přijďte bez dětí. Děkujeme.


            Než půjdou do školy           

                                                               PŘÍPRAVA NA ŠKOLU

Webové stránky pro předškoláky

https://cms.ms-sp.webnode.cz/l/webove-stranky-pro-predskolaky/

Inspirace od našich maminek

Volnočasové aktivity pro děti