Aktivity v naší školce

LOGOPEDIE 

Pro děti, které navštěvují klinického logopeda je možnost využít logopedii ve školce pod vedením paní učitelky:                                Mgr. Jany Klimtové.          Logopedie probíhá  jednou týdně v rámci vzdělávací nabídky.                  Je  zaměřená na správnou výslovnost, dýchání a rozvoj komunikačních schopností:  *minimalizace problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ                                      *prevence logopedických vad  *rozvoj slovní zásoby a mluvní obratnosti                                  *prevence vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží


PŘEDŠKOLÁČEK

Pro děti, které se chystají k zápisu  do základní školy, probíhá jednou týdně hodinka věnovaná pouze jim a přípravě na školu: školní zralost (znalosti a dovednosti v oblastech sluchové a zrakové percepce, grafomotoriky, předmatematické a předčtenářské gramotnosti)  zaměřujeme se na ovládání dovedností předcházejících čtení a psaní, rozvoji řečových schopností a jazykových dovedností (vnímání, naslouchání, porozumění, výslovnost, slovní zásoba)  zjišťujeme úroveň rozvoje dílčích funkcí k úspěšnému osvojení čtení, psaní a počítání - kompetence v oblasti pedagogické diagnostiky      je pro nás důležitá spolupráce s rodiči v této oblasti                Potřeby na hodinu "Předškoláčka": velký nelinkovaný sešit, tužka, guma, ořezávátko, lepidlo, pastelky, pouzdro na pomůcky popř. penál


JÓGA 

Během celého roku cvičíme s dětmi jógu, při které se učíme relaxovat, protahovat a správně dýchat. Dětskou jógu zařazujeme    v dopoledních hodinách v rámci vzdělávací nabídky. Cvičení je doprovázeno hudbou, příběhy a říkadly.                                                Co cvičení jógy dětem přináší :  Radost, pohyb, sebevědomí a rozvoj fantazie, respekt k sobě i svému okolí v nesoutěživém prostředí, umění odpočívat a čelit stresovým situacím, harmonii - živé děti zklidní a málo aktivní povzbudí k činnosti. Cvičením jógy se děti učí dýchat nosem, což  napomáhá odbourávat logopedické vady.